Misija ir tikslai

Misija

Telkti visus nusikaltusio asmens kilnumo atstatymui ir priėmimo kultūros kūrimui Bažnyčioje ir visuomenėje.

Tikslai

1. Siekti nusikaltusių ir nukentėjusių asmenų bei bendruomenių, institucijų ir visuomenės narių sutelktumo skatinant jų veikimą kartu.

2. Kartu su asmeniu rūpintis jo bazinių poreikių tenkinimu, lygiaverčių ir pozityvių santykių kūrimu, užimtumu ir  prasmingu / naudingu indėliu.

3. Kurti priėmimo kultūrą:

3.1. ruošiant Vilniaus arkivyskupijos parapijų bendruomenes aktyviam nusikaltusio asmens ir jo šeimos priėmimui ir pagalbai.

3.2. skleidžiant priėmimo kultūrą visuomenėje liudijant asmenų lygiavertiškumą ir vertę.

3.3. humanizuojant ir darant įtaką teisingumo ir pagalbos sistemose.