Apie centrą

Nuteistųjų konsultavimo centras (NKC) – profesionalių darbuotojų ir savanorių komanda veikianti „Caritas“, dirbanti su nuteistaisiais ir jų aplinka dėl pavykusios integracijos į visuomenę, teikiant kokybišką konsultavimą ir siekiant socialinių paslaugų atvirumo ir tęstinumo. 

NKC yra vieta, kur nuteistieji:

gali gauti pagalbą sprendžiant sudėtingas socialines bei psichologines problemas, konsultuojami teisiniais klausimais. Inicijuojama ir teikiama kompleksiška pagalba siekiant lengvesnės asmens integracijos į visuomenę.