Motinos ir vaiko namai

Odminių g. 12, LT 01122 Vilnius
Vadovė Vida Neverovič
Tel. 8 5 212 16 53
Faks. 8 5 212 37 45
Mob. tel. 8 685 77347
El. p. mvnamai@vilnius.caritas.lt
A/s LT34 7044 0600 0578 6506, AB SEB bankas

Vykdomi projektai

 Vilniaus arkivyskupijos Caritas Motinos ir vaiko globos namai vykdo Socialinių paslaugų priežiūros departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos dalinai finansuojamus projektus:

 "Vienišų motinų su mažamečiais vaikais, esančių krizinėje situacijoje, gebėjimo savarankiškai gyventi ir rūpintis savo vaikais ugdymas, teikiant kompleksine paslaugas".

Projekto tikslinė grupė - Motinos ir vaiko globos namuose gyvenančios motinos su mažamečiais vaikais.

Projekto tikslas - ugdyti vienišų motinų, esančių krizinėje situacijoje, gebėjimą savarankiškai gyventi ir rūpintis savo vaikais, teikiant kompleksines paslaugas.
 
Projekto uždaviniai:
• suteikti  tikslinei grupei laikinąjį apgyvendinimą
• teikti materialinę pagalbą (maitinimą ir aprūpinimą būtiniausiais daiktais)
• informuoti ir konsultuoti
• atstovauti ir tarpininkauti
• teikti psichologinę pagalbą
• teikti teisinę pagalbą
• ugdyti socialinius įgūdžius

Projekto trukmė: 2015 m. sausio 1 d - 2015 m. gruodžio 31 d.

 
Šeimų, esančių socialinės rizikos situacijoje, atsakomybės už savo šeimą ugdymas ir pozityvios tėvystės įgūdžių formavimas“.

Projekto tikslinė grupė - Motinos ir vaiko globos namuose gyvenančios šeimoss.

Projekto tikslas – ugdyti šeimų, esančių socialinės rizikos situacijoje, atsakomybę už savo šeimą, formuoti pozityvios tėvystės įgūdžius, skatinant mokymąsi iš „gerosios“ patirties, šeimų savipagalbą ir ryšių su artimaisiais atkūrimą.

Projekto uždaviniai:
• suteikti  psichologinę ir socialinę pagalbą  Motinos ir vaiko globos namuose gyvenančioms šeimoms

• organizuoti Motinos ir vaiko globos namuose gyvenančioms šeimoms „Savęs pažinimo ir asmenybės įgalinimo“, „Pozityvios tėvystės“ ir „Savarankiško gyvenimo įgūdžių ugdymo“ mokymus
• organizuoti šeimų savipagalbos grupes
• šeimų savipagalbos principu organizuoti Motinos ir vaiko globos namuose gyvenančių vaikų priežiūros grupę

• skatinti projekto dalyvių ryšių su artimaisiais atkūrimą
• surengti įvairių institucijų specialistų, dirbančių su socialinės rizikos situacijoje esančiomis šeimomis, susitikimus tikslu pasidalinti gerąja patirtimi

Projekto trukmė: 2015 m. rugpjūčio 10 d - 2015 m. gruodžio 31 d.

Dėkojame už Jūsų geranoriškumą skiriant mums 2% nuo Jūsų sumokėto pajamų mokesčio.

Mūsų rekvizitai:

Vilniaus arkivyskupijos CARITAS

Motinos ir vaiko namai (MVN)

Odminių g. 12, LT 01122, Vilnius

SEB Vilniaus bankas b/k 70440

s/a LT347044060005786506