Kavinė mokymų centras "Agapė"


J. Matulaičio a. 3, Vilnius

Mob. tel. 8 699 31823

www.kavineagape.lt

El. p.: 
loreta@vilnius.caritas.lt 
                                    
                                  kavines logo

Projektai


es

VA Caritas mokymo svetainėje „Agapė“ įgyvendina Europos Sąjungos remiamą projektą „Mokymo centras – kavinė. Socialinę atskirtį patiriančių asmenų integracija į darbo rinką“. Projekto vykdymo laikotarpis 2012 07 – 2015 07.
Projektas skirtas ilgą laiką (ilgiau nei 2 metus) nedirbančioms moterims, gyvenančioms Vilniaus mieste ar rajone.
Ilgą laiką nedirbančioms moterims siūloma mokytis dviejų specialybių – padavėjų bei viešojo maitinimo verslo organizatorių. Mokymų metu moterys įgyja praktinių darbinių įgūdžių.

PADAVĖJŲ (4 mėnesių trukmės) mokymų metu mokysime:

 • Aptarnauti lankytojus maitinimo įmonėse;
 • Profesinės etikos pagrindų;
 • Dirbti su kasos aparatu, kavos aparatu ir kita baro įranga.

VIEŠOJO MAITINIMO ORGANIZATORIŲ (8 mėnesių trukmės) mokymo metu mokysime:

 • Organizuoti gamybą maitinimo įmonėse;
 • Ruošti kulinarijos ir konditerijos gaminius;
 • Saugiai dirbti su technologiniais įrengimais;
 • Sudaryti technologines ir kalkuliacines korteles;
 • Taikyti geros higienos ir geros gamybos praktikos taisykles;
 • Raštvedybos pagrindų.
Mokytis gali kiekviena moteris, nepriklausomai nuo amžiaus, išsilavinimo, darbinės patirties. Besimokančių grupės formuojamos nedidelės, po 5 – 7 moteris, siekiama, kad mokymas būtų kuo individualesnis, orientuotas į konkrečius praktinius įgūdžius.

Profesinių mokymų dalyvės papildomai mokysis:
 • anglų kalbos pagrindų;
 • kompiuterinio raštingumo pagrindų.
Projekto dalyvėms suteiksime pagalbą ieškant darbo:
 • vyks darbo rinkai reikalingų įgūdžių ugdymo/atkūrimo grupelės;
 • konsultuosime darbo paieškos klausimais.
Sėkmingai pabaigusios mokymus moterys gaus dalyvavimą mokymuose patvirtinantį pažymėjimą.

"Mokymo centras – kavinė. Socialiai pažeidžiamų moterų darbinių įgūdžių ugdymas ir verslumo skatinimas"

Projekto trukmė 2006 04 01 – 2008 05 31.

Šiuo projektu siekiame spręsti moterų lygybės darbo rinkoje problemas.

Projektas skirtas nedirbančioms, įvairaus amžiaus moterims, gyvenančioms Vilniaus apskrityje. Joms siūlome nemokamus viešojo maitinimo verslo organizatorės, virėjos, konditerės, padavėjos praktinius mokymus, per realią veiklą. Mokymai vyksta veikiančioje kavinėje mokymosi centre.

Projektas apėmė šias veiklas:

 • Psichologo, profesinio orientavimo specialisto, socialinio darbuotojo konsultacijas.
 • Viešojo maitinimo verslo organizatorės, padavėjos, konditerės, virėjos profesijos mokymas. Visų profesijų moterys bus mokomos kompiuterinio raštingumo ir užsienio kalbos pagrindų.
 • Pagalba įsidarbinant mokymus baigusioms moterims ir mokymuose nedalyvavusioms, nedirbančioms moterims.

Įgyvendinus projekto veiklas, naudos gavėjų skaičius siekė 297 asmenis, profesinę kvalifikaciją įgijo 97 asmenis, o įsidarbinti pavyko 78 moterims.