Veikla

Siekdami padėti žmogui grįžti į visuomenę Laikinieji namai teikia šias paslaugas:

·        Apgyvendinimas nakvynės namuose. Paslauga teikiama darbingo amžiaus asmenims, norintiems spręsti socialines problemas, trukdančias gyventi savarankiškai. Su kiekvienu asmeniu pasirašomas individualus susitarimas dėl gyvenimo Laikinuosiuose namuose trukmės, bei kliento ir socialinio darbuotojo įsipareigojimų pagalbos procese.
 
·         Trumpalaikis apnakvindinimas. Asmenys staiga netekę nakvynės vietos apnakvindinami iki trijų parų, jei yra poreikis – teikiamos socialinių darbuotojų konsultacijos.

·         Atvejo vadyba. Paslauga teikiama visiems Laikinųjų namų gyventojams. Pagalbos procese gyventojas kartu su socialiniu darbuotoju sudaro problemų sprendimo planą ir bendradarbiaudami jį įgyvendina. Socialinis darbuotojas stebi pokyčius ir inicijuoja pagalbos proceso korekcijas atsižvelgdamas į kintančią kliento situaciją.

·         Tarpininkavimas ir atstovavimas. Esant poreikiui socialiniai darbuotojai atstovauja asmens interesus ir tarpininkauja tarp asmens ir kitų institucijų, specialistų ar asmenų: antstolių, medicinos įstaigų, socialines paslaugas teikiančių įstaigų ir kt.

·         Informavimas.

·         Konsultavimas.

·         Socialinių įgūdžių lavinimo grupės.

·          Užimtumo grupės.

·        
Darbo įgūdžių ugdymas.


LN puslapiui