Trakų dekanatas

Viso dekanate 8 parapijos, Caritas veikia 1 parapijoje.

Lentvario Viešpaties Apreiškimo Švč. M. Marijai parapijos Caritas, Pietų g. 28, Lentvaris
  • Vaikų dienos centras, 5 k./sav.
  • Nuteistųjų konsultavimo centras, 5 k./sav.
  • Parapijos paramos valgykla, 4 k./sav.
  • Parama drabužiais, avalyne, kitokiais daiktais stokojantiems gyventojams, 1 k./sav.
  • Socialinių akcijų parapijos bendruomenėje organizavimas („Gerumas mus vienija“, „Maisto bankas“, „Padovanok vaikams vasarą“) 4 k./metus
  • Per projektus „Parama per atstumą Lietuvoje“, buvo remiama 19 vaikų, Čekijos šeimų parama per atstumą“, buvo remiami 5 vaikai.

Dirba 6 darbuotojai, 19 savanorių.
www.lentvarioparapija.lt

„Caritas yra Bažnyčios institucija, liudijanti artimo meilę, nes be artimo meilės nėra Bažnyčios, be Caritas Bažnyčia neegzistuoja.“
                                                                                                                                                                             Popiežius Pranciškus