Reklaminis skydelis

Švenčionių dekanatas

Viso dekanate 10 parapijų, Caritas veikia 3 parapijose

Reškutėnų Šv. Izidoriaus parapijos Caritas, Reškutėnai, Švenčionių r.
  • Dvasinis, moralinis kenčiančių žmonių palaikymas.
  • Parama maistu, drabužiais stokojantiems – 2k./ per metus.
Veikia 1 savanorė.

Švenčionių Visų Šventųjų parapijos Caritas, Laisvės a. 5, Švenčionys
  • Vaikų ir paauglių dienos centras, 5 k./sav.
  • Dienos centras pagyvenusiems žmonėms, 1 k./sav.
  • Parama maistu, drabužiais, avalyne, 5 k./sav.
  • Nuteistųjų konsultavimo centras, 5 k./sav.
  • VA Carito Vaikų ir paauglių dienos centro projektas „Parama per atstumą Lietuvoje“, remiama 15 vaikų.
Dirba 3 darbuotojai, 18 savanorių.
www.svencioniuparapija.lt

Švenčionėlių šv. Edvardo parapijos Caritas, B. Laurinavičiaus g. 9, Švenčionėliai
  • Vaikų dienos centras, 5 k./sav.
  • VA Carito Vaikų ir paauglių dienos centro projektas „Parama per atstumą Lietuvoje“, remiama 14 vaikų.
Dirba 3 darbuotojai, 3 savanoriai.

„Caritas yra Bažnyčios institucija, liudijanti artimo meilę, nes be artimo meilės nėra Bažnyčios, be Caritas Bažnyčia neegzistuoja.“
                                                                                                                                                                             Popiežius Pranciškus