Kalvarijų dekanatas

Viso dekanate 10 parapijų, Caritas veikia 2 parapijose.

Vilniaus Šv. Kryžiaus Atradimo (Kalvarijų) parapijos Caritas, Kalvarijų g. 327, Vilnius


·         Vargšų maitinimas, 2 k./sav. (pirmadienį, trečiadienį)
·         Darbas su vaikais, 1 k./sav. (penktadienį)
·         Darbas su šeimomis: šeimų lankymas. 1 k./mėn.
·         Darbas su savanoriais, dvasiniai užsiėmimai. 1 k./mėn. (ketvirtadienį)
·         Kita veikla: vargstančiųjų interesų atstovavimas: rožinio malda, malda už kunigus, susirinkimai.
·         Projektas „Parama per atstumą – buvo remiami 5 vaikai.


Karvio šv. Juozapo parapijos Caritas
, Bažnyčios g. 11, Karvio km., Maišiagalos sen.

Parapijos Caritas įsikūrė 2012 metais.

  • Vaikų dienos centras – 15 vaikų
  • Atviras jaunimo centras – 10 jaunuolių
  • Bedarbių moterų konsultavimas
  • Šeimos įgūdžių grupė
  • Parama drabužiais – dukart per metus
  • Senjorų grupė

Dirba 4 darbuotojai, 4 savanoriai.

„Caritas yra Bažnyčios institucija, liudijanti artimo meilę, nes be artimo meilės nėra Bažnyčios, be Caritas Bažnyčia neegzistuoja.“
                                                                                                                                                                             Popiežius Pranciškus