Ignalinos dekanatas

Viso dekanate yra 21 parapija. Caritas įsikūręs 2 parapijose.

Ignalinos Švč. M. Marijos gimimo parapijos Caritas, Bažnyčios a. 4, Ignalina

Vaikų dienos centras, 4 k./sav.

www.musuparapija.lt


Tverečiaus Švč. Trejybės parapijos Caritas


Pagalba bendruomenės nariams, atskirties mažinimas.

 el. p. :  tvereciauscaritas@gmail.com


 Tel. 8 694 91 123,  8 386 41 260
      


 

„Caritas yra Bažnyčios institucija, liudijanti artimo meilę, nes be artimo meilės nėra Bažnyčios, be Caritas Bažnyčia neegzistuoja.“
                                                                                                                                                                             Popiežius Pranciškus