"Artumo" programa

Odminių g. 12, LT - 01122 Vilnius
Tel.: 8 5 261 10 14
El. p:  vladyslavas.bortkevic@vilnius.caritas.lt

Programos vadovas Vladyslavas Bortkevič


Veikla

Programos veikla orientuota į sielovadą, bei globos ir slaugos teikimą vienišiems, neįgaliesiems, senyvo amžiaus asmenims, siekiant palengvinti jų išgyvenimus patiriamus dėl ligos, senatvės, apleistumo, bei jų artimiesiems, kuriems tenka pagrindinė priežiūros ir slaugos dalis.

Asmenys lankomi namuose teikiant globos bei slaugos paslaugas jų gyvenamojoje vietoje. Žmogui stengiamės padėti remiantis holistiniu principu – vienišam, neįgaliajam ir senyvo amžiaus žmogui teikiama visaapimanti, t.y. globos, slaugos, socialinė, psichologinė, dvasinė  pagalba, atsižvelgiant į tai, kad kiekviena šių pagalbų asmeniui yra vienodai svarbi.

Kai neįgalus ar senyvo amžiaus žmogus turi artimųjų, pagrindinė jo priežiūros ar slaugos dalis tenka jiems. Ilgalaikė šeimos nario priežiūra yra sekinantis procesas: artimieji nebetenka galimybių dalyvauti visuomenės socialiniame gyvenime, nes didžiausia dalis materialinių ir žmogiškųjų išteklių yra skiriama pagalbos reikalingo šeimos nario priežiūrai. Neįgaliojo ar senyvo amžiaus asmens namuose teikiamos paslaugos šeimos nariams sudaro sąlygas likti pilnavertiškame ryšyje su visuomene: išlaikyti darbą, neperdegti ir neišsekti prižiūrint sergantį asmenį.

Dažnai artimieji neturi reikalingų priežiūrai įgūdžių, nebesirūpina savo pačių psichologine, dvasine ir sveikatos būkle. Todėl organizuojame slaugos, psichologinius ir dvasinius kursus skirtus neįgaliuosius ir senyvo amžiaus žmones prižiūrintiems artimiesiems.

Vilniaus ,,Caritas“ puoselėja ilgalaikes savanorystės tradicijas ir veikia visame Vilniaus mieste. Remiantis šia patirtimi į pagalbos procesą įtraukiame savanorius, kurie jau turi pagalbos namuose savanorystės patirtį arba yra apmokomi mūsų organizuojamų kursų metu. Savanoriška pagalba organizuojama remiantis gyvenamosios vietos principu, t.y. savanoriai vienišus, neįgaliuosius, senyvo amžiaus žmones lanko savo gyvenamosios vietos teritorijoje. Taip siekiame skatinti bendruomeninę atsakomybę, intensyvinti pagalbos procesą, užtikrinti veiklos tęstinumą.

Su Vilniaus m. savivaldybės administracijos Socialinių reikalų ir sveikatos departamento parama vykdėme programą ,,Socialinė sielovadinė pagalba namuose", Nr. A72-1155(3.1.36-SR) padedant pagalbos reikalingiems asmenims Vilniaus mieste.

,,Būti kartu su žmogumi, paimti jo ranką – tai leisti suvokti, kad norime jausti jį esant kartu, ... kad klausomės jo pasakojimo, ne tik norėdami jį suprasti – jo gyvenimo istorija taps mūsų gyvenimo dalimi. O paliekant ligonį, ne tik skausmingai suvokiame, jog negalime visko padaryti, bet ir džiugiai pripažįstame, kad Dievas pasilieka tuomet, kai mes išeiname.“
Henri Nouven