"Artumo" programa

Odminių g. 12, LT - 01122 Vilnius
Tel.: 8 5 261 10 14
El. p:  vladyslavas.bortkevic@vilnius.caritas.lt

Programos vadovas Vladyslavas Bortkevič


Tikslai ir uždaviniai

Programos tikslai
  • Teikti socialinę, psichologinę ir dvasinę pagalbą vienišiems, neįgaliesiems, senyvo amžiaus žmonėms ir jų artimiesiems.
  • Gerinti vienišų, neįgaliųjų, senyvo amžiaus žmonių ir jų artimųjų sveikatą bei gyvenimo kokybę teikiant kompleksines paslaugas.

Programos uždaviniai

  • Įvertinti vienišų, neįgaliųjų, senyvo amžiaus žmonių ir jų šeimos narių globos, slaugos, socialinius, psichologinius ir dvasinius poreikius.
  • Sudarant individualų pagalbos planą tikslingai teikti pagalbą pagal kiekvieno asmens ir jo šeimos narių poreikius.
  • Ilgalaikę globos, slaugos, socialinę, psichologinę ir dvasinę pagalbą teikti artimiausioje asmens aplinkoje, t.y. jo gyvenamojoje vietoje.
  • Didinti vienišų, neįgaliųjų ir senyvo amžiaus žmonių savarankiškumą bei užimtumą.

,,Būti kartu su žmogumi, paimti jo ranką – tai leisti suvokti, kad norime jausti jį esant kartu, ... kad klausomės jo pasakojimo, ne tik norėdami jį suprasti – jo gyvenimo istorija taps mūsų gyvenimo dalimi. O paliekant ligonį, ne tik skausmingai suvokiame, jog negalime visko padaryti, bet ir džiugiai pripažįstame, kad Dievas pasilieka tuomet, kai mes išeiname.“
Henri Nouven