"Artumo" programa

Odminių g. 12, LT - 01122 Vilnius
Tel.: 8 5 261 10 14
El. p:  vladyslavas.bortkevic@vilnius.caritas.lt

Programos vadovas Vladyslavas Bortkevič


Rėmėjai

  • Europos socialinis fondas
  • Palaimintojo Jurgio Matulaičio Misija Lemonte, JAV
  • Lietuvių Katalikų Religinė Šalpa, JAV
  • Vilniaus m. savivaldybė
  • Druskininkų miesto socialinės paramos skyrius
  • Privatūs rėmėjai

,,Būti kartu su žmogumi, paimti jo ranką – tai leisti suvokti, kad norime jausti jį esant kartu, ... kad klausomės jo pasakojimo, ne tik norėdami jį suprasti – jo gyvenimo istorija taps mūsų gyvenimo dalimi. O paliekant ligonį, ne tik skausmingai suvokiame, jog negalime visko padaryti, bet ir džiugiai pripažįstame, kad Dievas pasilieka tuomet, kai mes išeiname.“
Henri Nouven