"Artumo" programa

Odminių g. 12, LT - 01122 Vilnius
Tel.: 8 5 261 10 14
El. p:  vladyslavas.bortkevic@vilnius.caritas.lt

Programos vadovas Vladyslavas Bortkevič


Istorija

Iki 2010 m. Vilniaus arkivyskupijos ,,Caritas“ neorganizavo lankomosios priežiūros namuose veiklos. Tačiau buvo savanoriškų iniciatyvų, kurių metu savanoriai lankė senyvo amžiaus, neįgalius, pagalbos reikalingus žmones namuose, jiems padėjo, su jais bendravo.

Nuo 2010 m. spalio mėn. ši veikla vyksta organizuotai. Joje veikia įdarbinti žmonės (galintys visą savo darbo laiką skirti senyvo amžiaus, vienišų žmonių pagalbai), bei savanoriai (įsipareigojantys 1 – 2 kartus per savaitę lankyti pagalbos reikalingą žmogų namuose).

Organizuotai pradėti šią veiklą paskatino drauge su Lietuvos Caritu vykdomas Europos sąjungos finansuojamas projektas „Modernus bendruomeninis šeimos ir darbo įsipareigojimų derinimas“. Gavę šio projekto finansavimą Vilniaus arkivyskupijos ,,Carite“ galėjome įdarbinti 13 darbuotojų (4 – Vilniuje, 3 – Švenčionyse, 3 – Druskininkuose, 3 – Šalčininkuose), teikiančių pagalbą senyvo amžiaus, sergantiems, neįgaliems asmenims, bei jų šeimos nariams. ,,Carite“ dirbantieji su savanorių pagalba lankė žmones namuose, teikė socialines, sielovadines konsultacijas, organizavo slaugos kursus ir pan.

2013 m. gegužės 31 d. projektas baigėsi, tačiau Socialinės ir sielovadinės pagalbos namuose programa, kviečianti kreiptis ieškančius pagalbos bei norinčius padėti, tęsiasi.

,,Būti kartu su žmogumi, paimti jo ranką – tai leisti suvokti, kad norime jausti jį esant kartu, ... kad klausomės jo pasakojimo, ne tik norėdami jį suprasti – jo gyvenimo istorija taps mūsų gyvenimo dalimi. O paliekant ligonį, ne tik skausmingai suvokiame, jog negalime visko padaryti, bet ir džiugiai pripažįstame, kad Dievas pasilieka tuomet, kai mes išeiname.“
Henri Nouven