Alternatyvus mokymosi centras Jaunimui

M.Paco g. 4, Vilnius
Vadovė Brigita Jankauskaitė-Muhri
Mob. 8 616 26936
El. p.amc@vilnius.caritas.lt 
www.facebook.com/caritas.amc 
A/s LT20 7044 0600 0578 6467, AB SEB bankas

Veikla

Asmenybės stiprinimo veiklos

Svarbiu darbo tikslu yra bandymas jaunam žmogui parodyti, kad yra ir kitokie gyvenimo keliai negu jis yra pasirinkęs eiti, t.y. praplėsti jo galimybių ratą, parodyti, skatinti tapti socialiai atsakingesniu. Siekiant jaunuolio didesnės integracijos į visuomenę, svarbu padėti jam pradėti orientuotis savyje, mokyti reflektuoti, prisiimti atsakomybę už savo elgesį, ugdyti socialinius įgūdžius bei tarpusavio bendravimo įgūdžius. Šitie uždaviniai yra pasiekiami per terapinės bendruomenės kūrimą, amatų mokymo centro kaip visuomenės modelio atitikmenį, kur socialinės rizikos jaunuoliai gali drįsti bandyti keisti savo elgesį, mąstymą, išbandyti naujus būdus, megzdami santykį su darbuotojais, savanoriais bei su kitais jaunuoliais. Svarbus veiksnys - asmeninis santykis tarp jaunuolio ir darbuotojo, kuris kuriamas per įvairias priemones (konsultacijas, funkcionalų konsultavimą, buvimą kartu, neformalaus ugdymo veiklas, amato mokymus ir kt.).

Socialinė-psichologinė pagalba

  • individualios psichologo ir socialinio darbuotojo konsultacijos;
  • grupinis psichosocialinis ugdymas;
  • funkcionalus konsultavimas;
  • tarpininkavimas ir atstovavimas įvairiose institucijose.

Intensyvaus patyrimo žygis. Vasaros darbo ir poilsio stovykla. Veiklos, formuojančios amatų mokymo centrą kaip bendruomenę ir sudarančios sąlygas artimesniam tarpusavio pažinimui, santykio mezgimui bei darbuotojams nurodančios kryptis kur link dirbti su žmogumi stiprinant jį kaip asmenį. Taip pat šios veiklos veikia kaip socialinių kompetencijų lavinimas, savęs pažinimas, refleksijos įgūdžių ugdymas.

Amato įgūdžių mokymas

Apima darbinių įgūdžių formavimą per amatą, integracijos į darbo rinką paslaugos ar grąžinimo į formalią švietimo sistemą veiklos (profesinės mokyklos, vidurinė mokykla ir pan.)

Mažiau galimybių turintys jaunuoliai gali mokytis pasirinktinai:

  • virėjo-konditerio amato;
  • drabužių siuvimo, modeliavimo bei priežiūros mokymas;
  • statybininko-vidaus apdailininko amato.

Priklausomai nuo jaunuolio galimybių, asmenybės struktūros, amato mokymas gali būti labiau orientuotas į darbinių įgūdžių ugdymą (ateiti laikų į darbą, atlikti paskirtą darbą iki galo, sutvarkyti darbo vietą ir pan.) ar į specialybės įgūdžių ugdymą (virėjas, skalbėjas ir pan.). Amato mokymas taip pat apima ir įgūdžių reikalingų darbo kolektyve formavimąsi.

Yra sunku, kai atėjęs iš gatvės pradedi savo gyvenimą statyti "ant tvirtų pastolių", tokių kaip mokymasis, darbas, santykiai, ilgalaikiai tikslai gyvenime. Čia reikia neformalaus palydėjimo, palaikymo, patarimo. (Algirdas, buvęs AMC gyventojas ir darbuotojas).